Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII i VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
Bursa przyjmuje w miarę posiadania wolnych miejsc studentów, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych, w wieku do 24 roku życia.

Bursa jest placówką koedukacyjną składającą się z dwóch budynków dla dziewcząt i chłopców. W budynkach tych znajdują się: trzyosobowe pokoje mieszkalne, biblioteka, świetlice, siłownia, sala do tenisa stołowego i bilardu, pralnie, suszarnie oraz kuchnie. Bursa posiada również stały dostęp do Internetu.

W skład kompleksu bursy jako oddzielny budynek wchodzi również stołówka wraz z kuchnią. Na terenie znajdują się boiska do piłki ręcznej, nożnej, siatkowej i koszykówki.

Bursa oprócz zapewnienia opieki wychowawczej,
całodniowego wyżywienia, sanitarno-higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości
rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, a poprzez systematyczny rozwój samorządności możliwości kształtowania umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów związanych z życiem w społeczności bursy.

Jesteśmy otwarci na sugestie, propozycje, uwagi dotyczące bursy. Prosimy kierować je na adres: kontakt@bs12.elodz.edu.pl