Wychowanek może przyjmować wizyty zaproszonych gości.

Wizyty mogą odbywać się w pokojach wychowanków w godzinach 16.00 – 21.00, a w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 21.00.

W godzinach nauki własnej 17.00 – 19.00 za zgodą wychowawcy i współmieszkańca.

Odwiedzający zostawia swój dokument w portierni, zgłaszając do którego pokoju wchodzi.

Osoba odwiedzająca może wejść tylko do osoby, która ją zaprosiła.

Do jednego pokoju nie może wejść więcej niżtrzy osoby odwiedzające.

Wychowanek przyjmujący gości odpowiada za właściwy przebieg wizyty.

Wychowanek ponosi odpowiedzialność za nielegalne wprowadzenie lub umożliwienie wejścia do bursy osobom, które nie mieszkają w bursie.

Rodzice wychowanków maja możliwość złożenia dzieciom wizyt w dowolnym czasie – po uprzednim zgłoszeniu w portierni.

Odstępstwa od tych zasad możliwe są jedynie za zgodą dyrektora bursy lub wychowawcy dyżurnego.

Nierespektowanie powyższego regulaminu wizyt powoduje pozbawienie prawa do odwiedzin.