Informujemy o możliwości wcześniejszego dopełnienia formalności związanych z przyjęciem wychowanków do bursy (opłata czesnego, wykupienie wyżywienia, wyrobienie przepustki)

W dniach:
28.08 12:00-17:00
29.08. 9:00-17:00
30.08. 9:00-17:00

Możliwość pozostania (nocleg) w bursie obowiązuje od dnia 1.09.2019

Przyjęcia do bursy odbędą się w dniu 1.09.2019r od godz. 12:00 – 20:00