1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Łódź, ul. Rzgowska 25

tel. 42 681 92 82

2. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii

Łódź, ul. Hipoteczna 3/5

tel. 42 653 76 75

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Rozwojowymi

Łódź, ul. Wyszyńskiego 86

tel. 42 688 20 70; 42 688 21 62

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Nowa”

ul. Tatrzańska 109

tel. 42 643 28 02, SMS.: 796 647 004

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Remedium”

Łódź, ul. Dąbrowskiego 17/21

tel. 42 230 91 28

6. Medsolver – psychiatria dorosłych, dzieci i młodzieży

Łódź, ul. Obywatelska 100

Tel. 42 239 20 30

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Oddział Psychiatrii Młodzieżowej

Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10

tel. 42 675 72 66

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny Dla Młodzieży

Łódź, ul. Bardowskiego 1

tel. 42 651 43 12, 42 653 91 59

9. Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne Futurum

Łódź, ul. Antoniego Padewskiego 5/7

tel. 600 872 555

10. Fundacja Jaś i Małgosia (JIM)

Łódź, ul. Tatrzańska 105

tel. 42 643 46 70

11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Łódź, ul. Franciszkańska 85

tel. 42 640 65 91

12.Dom Samotnej Matki

Łódź, ul. Broniewskiego 1a

tel. 42 688 18 49

13. Centrum Służby Rodzinie

Łódź, ul. Broniewskiego 1a

tel. 42 682 20 22, 684 14 60

14. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży PROM

Łódź, ul. Jaracza 40

tel. 42 630 03 73

15. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”

Łódź, ul. Tuszyńska 106

tel. 42 646 40 12

16.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – III Wydział Pracy Środowiskowej

Łódź, ul. Będzińskiego 5

tel. 42 684 44 81

– PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. 42 647 02 22

– PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. 42 683 37 55

– PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. 42 682 04 72

– PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 (dawniej na Będzińskiej) tel. 42 683 48 58,

42 683 48 59,

42 683 48 60, 42 683 48 61, 42 683 48 62, 42 683 48 63

– PPS Łódź, ul. Rzgowska 170, tel.42 645 93 70

– PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro, tel. 42 637 03 81,

 42 637 07 20 – PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

– PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro, tel. 42 637 77 43 – PUNKT PRZENIESIONY NA ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

17. Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, ul. Gdańska 111

tel. 42 639 95 81/ 82

18. Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, ul. Wólczańska 108

tel. 42 637 53 50

19. Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK)

Łódź, ul. Piotrkowska 203/205

tel. 42 636 11 22

20. Centrum Praw Kobiet

Łódź, ul. Piotrkowska 115

tel. 42 633 34 11

21. Komitet Ochrony Praw Dziecka Oddział w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 17

tel. 42 633 25 08

22.Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32

tel. 22 583 66 00