W tym miejscu można pobrać wzory dokumentów przydatnych każdemu mieszkańcowi naszej bursy. Regulują one pracę naszej placówki i obowiązują naszych mieszkańców.

Dokumenty prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami.

Dokumenty dla kandydata niepełnoletniego:

Dokumenty dla kandydata pełnoletniego:

*dokumenty obowiązujące każdego kandydata