W tym miejscu można pobrać wzory dokumentów przydatnych każdemu mieszkańcowi naszej bursy. Regulują one pracę naszej placówki i obowiązują naszych mieszkańców.

Dokumenty prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami.

Deklaracja dla obecnych mieszkańców bursy kontynuujących pobyt w roku szkolnym 2019/2020

Dokumenty dla kandydata pełnoletniego:

*dokumenty obowiązujące każdego kandydata

Procedury postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 24/2019 Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi