Przewodniczący MRB:
Dalia Hnedi

Z-ca przewodniczącego:
Elżbieta Pawełczyk
Jakub Koziarski

Sekretarz:
Piotr Nowosielski

Skarbnik:
Zuzia Krakowiak

Radni:
Maria Musiał
Katarzyna Garczyńska
Aleksy Sobczak
Remigiusz Woszczyński