Przewodniczący MRB:
Dalia Hnedi

Z-ca przewodniczącego:
Wiktoria Wyrzykowska
Adam Dylak

Sekretarz:
Mateusz Jakubowski

Skarbnik:
Wiktoria Urbaniak

Radni:
Nelli Vershniak
Wiktoria Rozdobudko
Jakub Koziarski
Taras Melnychuk
Łukasz Łopatka
Remigiusz Woszczyński