KOSZTY ZAKWATEROWANIA

  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych: 120 zł.
  • studenci, uczniowie szkół pomaturalnych i policealnych: 240 zł.

WYŻYWIENIE

  • dzienna stawka żywieniowa: 13 zł.
    • śniadanie: 4,00 zł.
    • dwudaniowy obiad: 5,00 zł
    • kolacja: 4,00 zł.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie można dokonać na konto:

Getin Nobile Bank S.A. Oddział w Łodzi

33 1560 0013 2030 5994 2000 0003